ขอโทษที…นะสีกา…อย่าว่าบ่น!!

ขอโทษที…นะสีกา…อย่าว่าบ่น
พระก็คน…จากชาวบ้าน…เหมือนกันหนา
ตอนนี้บวช…ตามคำสอน…พระศาสดา
ขอสีกา…ให้ระวัง…เครื่องแต่งกาย

เข้ามาวัด…ต้องหัดแต่ง…มิดชิดหน่อย
อย่าใส่น้อย…แบบประหยัด…ไม่เข้าท่า
น้ำหอมนั้น…ไม่จำเป็น…อย่าโปะมา
ถ้าจะทา…ขอให้พอ…ดับกลิ่นกาย

ชายกระโปรง…จงให้ต่ำ…กว่าหัวเข่า
คอเสื้อเว้า…อย่ามากไป…จนหวือหวา
พระเณรเห็น…เดี๋ยวจะเกิด…สะดุดตา
จนประหม่า…พากันเดิน…สะดุดตอ

เดินสะดุด…นั้นก็คง…ไม่เท่าไหร่
กลัวเก็บไป…พิจารณา…ว่าขาวหนอ
ว่าจะอยู่…เข้าพรรษา…เลยไม่รอ
อาตมาขอ…บิณฑบาต…เถิดญาติโยม