ป.ป.ส. ไฟเขียวเห็นชอบให้ เ ส wพืชกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย พร้อมเตรียมโหวต รับ 4 ข้อเสนอ เปลี่ยนแปลงการควบคุมกั ญ ช า และสารที่เกี่ยวข้อง ของ WHO หนุนใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ และทางการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามย าเ ส พ ติ ด หรือ ป.ป.ส. พิจารณาเห็นชอบให้พื้นที่นำร่อง

135 หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นท้องที่ ที่ให้เส wพืชกระท่อมได้ โดยไม่มีความผิด ตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2522

หลังจากที่สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการดเตรียมการรองรับดเป็นที่พื้นที่นำร่องดครบทุกขั้นตอนแล้ว

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบต่อ วาระพิจารณาดังกล่าว และมอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนลงนามในประกาศต่อไป

สำหรับ 135 หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย 10 จังหวัด 10 อำเภอ 19 ตำบล 1 เทศบาล 110 หมู่บ้าน 25 ชุมชน

ภาคกลางประกอบด้วย

บ้านคลองหนึ่ง ม.10 จ.นนทบุรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และ ม.12 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

ภาคใต้ ประกอบด้วย

8 หมู่บ้าน ใน ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณราย จ.นครศรีธรรมราช,

9 หมู่บ้านใน ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่,

7 หมู่บ้านใน ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา,

65 หมู่บ้านใน 10 ตำบล อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี,

5 หมู่บ้านใน ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง, บ้านดอนไทรงาม ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร,

4 หมู่บ้านใน ต.เตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง,

9 หมู่บ้านใน จ.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง