ชาวบ้านพื้นที่รอยต่อระหว่าง ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง กับชาวบ้าน ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ต้องประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนัก

จากการปิดถนนเชื่อมรอยต่อระหว่าง 2 อำเภอ บริเวณสี่แยกบ้านซา ต.บางดี อ.ห้วยยอด ที่ดำเนินการตามคำสั่ง จ.ตรัง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

 

โดยใช้มาตรการปิดช่องทางเข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดตรังให้ใช้เส้นทางบกเฉพาะ 4 ด่านหลักคัดกรองเท่านั้น ส่วนเส้นทางสายรองต้องปิดทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้คนไปมาหาสู่กัน หวั่นนำเชื้อเข้าพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านที่ต้องเส้นทางสายดังกล่าวต้องประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ไม่สามารถเดินทางไปมา หรือใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก

โดยเฉพาะชาวบ้าน ม.2 ต.บ้านนิคม ที่ต้องใช้เส้นทางนี้ตลอดเวลา เนื่องจากระยะทางระหว่าง ต.บ้านนิคม กับ อ.บางขัน ไกลประมาณ 20 กม. แต่ขณะที่ อ.ห้วยยอด มีระยะทางประมาณ 10 กม.เศษ

ดังนั้น ชีวิตประจำวันจึงเกี่ยวพันกับพื้นที่การเกษตร ตลาดสด โรงพยาบาล ธนาคาร รวมทั้งโรงงานรับซื้อน้ำยาง และผลปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ อ.ห้วยยอด และตัวเมืองตรัง

ขณะที่ชาว ต.บางดี ก็จะเข้าไปพื้นที่ ต.บ้านนิคม เนื่องจากมีพื้นที่การเกษตร สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน จึงทำให้เดือดร้อนอย่างหนัก

 

ที่มา เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร