fornecedores de sinais opções binárias ao vivo ou por bots operatoria opciones binarias opções binárias logo png singapore most profitable binary options robot indicadores opciones binarias metatrader para descargar

ผู้ใหญ่บ้าน รับ 300-400 บาท ทุกวัน ช่วงโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาต่างได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด 1 9 จนไม่สามารถประกอบกิจการและทำงานอะไรนอกพื้นที่บ้านได้

ทำให้ชาวบ้าน ได้นำเอาแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นำมาทำ การเกษตร แบบเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน พอขาย

สร้างรายได้ ให้กับครอบครัว แทนการออกไปทำงาน นอกบ้าน โดยทำสวน สร้างงาน สร้างเงิน แบบพอเพียงไร้ปัญหาเรื่องผลกระทบการว่างงาน จากโรคโควิด 19ด้วย

นายสราวุฒิ พิกุล อายุ 46 ปี บ้านเลขที่12หมู่ที่ 14 บ้านสันขะเจ๊าะ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันขะเจ๊าะ ได้นำเอาพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ทำการเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานโดยการใช้พื้นที่ของตนเองจำนวน 3ไร่ทำเป็น สวนพิกุล ปลูกบ้านเล็กๆไว้อาศัยพักพิง และทำการเกษตรพอเพียงแบบผสมผสาน ปลูกกล้วยตามริมรั้ว มะละกอ ปลูกผักสวนครัว

 

เลี้ยงเป็ด ห่าน ไก่งวง ไก่พันธุ์พื้นเมือง และทำปุ๋ยน้ำหมักไว้ใช้เอง ทำบัญชีครัวเรือน ควบคุมรายรับ-รายจ่ายทุกๆเดือน อยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง

โดยจะนำผลผลิตทั้งผักทั้งไข่ไปขายในตลาดชุมชนในหมู่บ้านทั้งตอนเช้าและตอนเย็นสร้างรายได้ให้กับครอบครัวทุกวันวันละ300-400บาท

 

ที่มา New Delight

Optimized with PageSpeed Ninja