opciones binarias vs opiniones criptomonedas en opciones binarias opções binárias simples rápido e lucrativo opções binárias estratégia a melhor estratégia para opções binárias binary options ebook download

เปิดกฎหมาย หากปิดประเทศ ลูกจ้างทั้งหมด จะไม่ได้รับเงินเดือน!?!

จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนส่วนมากออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลปิดประเทศ เพื่อหยุดการแพร่กระจายของโควิด-19 ไม่ให้ลุกลามมากไปกว่านี้

 

แต่ในทางกลับกัน ถ้าหากรัฐบาลประกาศปิดประเทศนั้น ในทางกฎหมายจะมีผลกระทบกับแรงงานที่เป็นลูกจ้างทันที

 

โดยทางเพจ กฎหมายแรงงาน ได้ออกมาแนะนำข้อกฎหมายหากมีการปิดประเทศ ไว้ดังนี้

ผู้ว่าสั่งปิดกิจการชั่วคราวในหลายจังหวัด…

ตอนนี้ผู้ว่าฯ หลายจังหวัดสั่งปิดกิจการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เช่น กทม บุรีรัมย์ อุทัยธานี อุบลราชธานี

ผลที่ตามมา เมื่อนายจ้างเปิดกิจการไม่ได้ ลูกจ้างก็ไม่สามารถเข้าทำงานได้ชั่วคราว

ปัญหาคือ เมื่อลูกจ้างไม่ชำระหนี้ด้วยการทำงาน นายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง  พูดง่ายๆคือ  เมื่อลูกจ้างไม่ยื่นหมู นายจ้างก็ไม่ต้องยื่นแมว

ภาษากฎหมายเรียกว่า “การชำระหนี้ต่างตอบแทน”  หรือที่เรียกว่าหลัก no work no pay

กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในประกาศของผู้ว่าราชการหลายจังหวัด เช่น ร้านนวด สปา โรงภาพยนต์ โรงมหรสพ บ่อน เวทีมวย  ร้านฟิตเนส ร้านเกมส์ออนไลน์  ตลาดนัด ถนนคนเดิน ฯลฯ จึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างระหว่างถูกปิดกิจการชั่วคราว

แม้วันนี้กิจการนายจ้างส่วนใหญ่จะยังไม่ถูกคำสั่งปิด แต่สิ่งที่นายจ้างต้องระมัดระวัง คือ ในสถานที่ทำงานนั้น การที่มีคนมารวมกันมากๆ

ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน หรือโรงแรม หรือร้านอาหาร ฯลฯ ที่มีคนมารวมกันหลายพันคนก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ดังนั้น ณ เวลานี้ นายจ้างควรมีมาตรการเข้มมากด้วยตัวเองด้วยการคัดกรองลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน เช่น

ควรตรวจไข้ก่อน หรือการเว้นระยะห่างในการทำงาน  อาจวางมาตรการว่าหากลูกจ้างไม่ปฎิบัติตาม ให้ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง

โดยสรุป นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง  

ลูกจ้างก็ต้องอดทน!! และต้องรอมาตรการจากภาครัฐว่าจะมีอะไรออกมาช่วยเหลือ หรือเยียวยาลูกจ้างบ้าง …ไวๆ นิดก็ดีนะลุงๆ ในรัฐบาล

ข้อมูล :FB.กฎหมายแรงงาน

Optimized with PageSpeed Ninja