จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลตัวเอง และแห่ซื้อประกันโควิดเป็นจำนวนมาก

จากกรณีดังกล่าว ทนาย เกิดผล แก้วเกิด ซึ่งเป็นทนายชื่อดัง ได้ออกมาแนะนำสำหรับผู้ที่ทำประกัน โดยมีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า…

จากที่แจ้งไว้เมื่อวานว่า มีประเด็นการหมกเม็ด ข้อสัญญา ของบริษัทประกันฯ ในการทำประกันโรคไวรัส โควิด -19 มีข้อสังเกตุ และข้อกฎหมายดังนี้ครับ

1.ประกันชนิดนี้ เป็นประกันที่คุ้มครองผู้เอาประกัน ในกรณีตรวจพบว่า “ติดเชื้อไวรัสโควิด -19

2.ผู้ติดเชื้อไม่ได้ติดเชื้อมาก่อนทำประกัน หรือ ไม่ได้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส โควิด 19 บริษัทประกันจะให้เงินตามกรมธรรม์เป็นเงินก้อน 100,000 บาท

3. เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส โควิด 19 บริษัทประกันจะให้เงินตามกรมธรรม์เป็นเงินก้อน 100,000 บาท

4.ในการนำเสนอผ่านสื่อ บริษัท / ตัวแทน มิได้แจ้งว่า ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส โควิด -19 ที่จะได้รับเงิน 100,000 บาท ต้องเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุร่วมด้วย

5.ภายหลังมีการชำระเงินเบี้ยประกัน จำนวน 450 บาท/ ปี ไปแล้ว บริษัท ได้ออกใบเสร็จรับเงิน ,ใบรับประกันอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส Covid-19 .(ภาพที่ 1)

และ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส Covid -19 (ภาพที่ 2)

6. การออกเอกสารของบริษัทประกันฯ ตามภาพ 1 และ ภาพ 2 มีข้อความซึ่งเป็นสาระสำคัญ ที่มีผลตามกฎหมายคือ (1.)ใบรับประกันอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส Covid-19 .(ภาพที่ 1) และ

(2. )เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส Covid -19 (ภาพที่ 2)

7.เอกสารทั้ง 2 ฉบับ มีผลตามกฎหมาย โดยเฉพาะข้อความว่า #และ (ตามวงกลมสีชมพูในรูปที่ 1 และ วงกลมสีแดง ในรูปที่ 2)

ซึ่งเป็นคำตามภาษากฎหมาย ที่เชื่อมข้อความ อันเป็นสาระสำคัญในเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นทั้ง 2 อย่าง คือ ต้องเกิดอุบัติเหตุและติดเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมกัน

8.จากเงื่อนไขดังกล่าว ที่ต้องเกิดเหตุการณ์พร้อมกันทั้ง 2 อย่าง คือ ต้องเกิดอุบัติเหตุและติดเชื้อไว้ พร้อมกัน จึงจะเข้าเงื่อนไขตามกรมธรรม์นี้

9.หากบริษัทประกัน ประสงค์คุ้มครองทั้ง 2 กรณี คือทั้งอุบัติเหตุ และ ติดเชื้อโควิด อย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีสิทธิ์รับเงินตามเงื่อนไขได้ ในกรมธรรม์ และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ จักต้อง ระบุให้ชัดแจ้ง โดยใช้ถ้อยคำตามกฎหมายว่า หรือ ไม่ใช้คำว่า และ

10. การใช้คำว่า และ กับ คำว่า หรือ ในทางกฎหมาย มีผลแตกต่างกัน คำว่า และ เป็นเงื่อนไขบังคับว่า ต้องเกิดขึ้นทั้งสองอย่าง ผลทางกฎหมายจึงจะสมบูรณ์ เรียกว่า “เงื่อนไขบังคับก่อน” ส่วนคำว่า หรือ ไม่เป็นเงื่อนไขบังคับ เหมือนคำว่าและ จะเกิดเหตุการณ์อย่างใด อย่างหนึ่งก่อนหลัง หรือเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวก็ได้

11.แต่กรมธรรม์นี้ มีเงื่อนไขบังคับ คือ ต้องเกิดอุบัติเหตุและติดเชื้อไวรัสCovid -19 พร้อมกัน จึงจะได้เงินตามเงื่อนไขนี้ ถ้าเกิดติดเขื้อไวรัส Covid -19 เพียงอย่างเดียว หรือ อุบัติเหตุเพียงอย่างเดียว ไม่มีสิทธิรับเงิน เพราะไม่เข้าเงื่อนไข ตามกฎหมาย

12.ในทางกฎหมาย การใช้ “และ” กับคำว่า “หรือ” มีผลต่างกันอย่างสิ้นเชิง

การออกกรมธรรม์เช่นนี้ เป็นการจงใจตั้งเงื่อนไข โดยอาศัยกฎหมายเป็นข้อหมกเม็ดเอาเปรียบผู้เอาประกัน บริษัทนี้ เป็นบริษัทมหาชน นะครับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย น่าจะลองตรวจสอบบริษัทประกันภัย ที่หมกเม็ดเงื่อนไขเช่นนี้บ้างนะครับ