นายจาง ซินหมิน ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวว่า

ได้ดำเนินการทดลองทางคลินิกกับยาฟาวิพิราเวียร์ Favipiravier ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ ที่แสดงประสิทธิผลการรักษาโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระดับดี

ยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งได้รับการอนุมัติใช้งานทางคลินิกในญี่ปุ่นเมื่อปี 2557 ไม่มีผลข้างเคียงชัดเจนในการทดลองทางคลินิก

จากกรณีดังกล่าว สำนักข่าวซินหัว ของจีน ได้รายงานว่า  มีผู้ป่วยโรคโควิด19 มากกว่า 80 ราย ที่เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกในโรงพยาบาลประชาชนแห่งที่ 3 ของเมืองเสิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้

โดยมีผู้ป่วยได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ 35 ราย และผู้ป่วยกลุ่มควบคุม control group อีก 45 ราย

การทดลองพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาดังกล่าว มีผลการตรวจหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่กลายเป็นลบ ในระยะเวลาอันสั้นกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์

นอกจากนั้น การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม randomized ในหลายสถาบัน นำโดยโรงพยาบาลจงหนาน ของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ก็บ่งชี้ว่าการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด19 ด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ สัมฤทธิ์ผลดีกว่ามากเช่นเดียวกัน

มีการแนะนำยาฟาวิพิราเวียร์แก่ทีมบุคลากรการแพทย์ และจะบรรจุยาตัวนี้เข้าแผนการวินิจฉัยและรักษาโรคโควิด19 โดยเร็วที่สุด ด้านสำนักงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติของจีนก็ได้อนุมัติการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ในปริมาณมากแล้ว นายจาง ซินหมินกล่าวเพิ่มเติม