ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า จากการเปิดเผยของ นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ซึ่งเปิดเผยว่า หากรัฐบาลใช้วิธีการประกาศปิดประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง

คาดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้เสียถึง 240,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 8,000 ล้านบาทต่อวัน

โดยจะแบ่งเป็น
– ความเสียหายจากนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเข้ามาในไทยคิดเป็นมูลค่า 180,000 ล้านบาทต่อเดือนหรือ 6,000 ล้านบาทต่อวัน

– ผลกระทบจากค้าชายแดนต้องหยุดชะงักลง 60,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 2,000 ล้านบาทต่อวัน

แต่นโยบายจะปิดประเทศหรือไม่ปิดประเทศนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล และต้องให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนมากกว่าเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์ในไทยว่าการระบาดจะก้าวกระโดดเหมือนในต่างประเทศ ที่ได้ทำการปิดประเทศไปก่อนหน้านี้หรือไม่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก MisterBan