บริษัทมิตรผล กรุ๊ป ได้เผยแพร่ประกาศ รับซื้อ ใบอ้อย ฟางข้าว ตันละ 1,000 บาท (ณ หน้าโรงงาน) ซึ่งจะเปิดรับซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 30 เมษายน 2563

โดยแบ่งพื้นที่รับซื้อดังนี้ ในภาคอีสาน จังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

– รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย โทร 081 7687 648

– จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ โทร 043 134 111

– จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว โทร 061 4759 888

– จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง โทร 083 1447 333

– ภาคกลาง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี โทร 036 5914 756 ต่อ 1205,

– จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลมิตรผล โทร 035 4181 035 ต่อ 623

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการรับซื้อ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ราคา 1,000 บาท ต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่รับซื้อ ณ หน้าโรงงาน

ที่มา บริษัทมิตรผล กรุ๊ป