เป็นอีกเรื่องที่สำคัญและทุกคนควรรู้ไว้ สำหรับผู้ที่มีเงินได้และถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี เพราะประชาชนคนไทยทุกคนนั้นมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย เว้นแต่ผู้เยาว์ และบุคคลที่ไร้ความสามารถตามที่กฎหมายได้ระบุไว้

โดยเรื่องต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน เพราะสรรพากร ได้เริ่มตรวจรายการเงินเข้าบัญชีบุคคลแล้ว

ซึ่งบุคคลที่มีเงินเข้าบัญชี 3,000 ครั้งขึ้นไป หรือมีเงินเข้า 400 ครั้ง และยอดรวม 2 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้กฎหมายประกาศ ไว้ตั้งแต่ 21 มี.ค. 62 และส่งข้อมูล 31 มี.ค. 63 ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

ผู้ที่ทำการส่งข้อมูล

• ธนาคาร

• สถาบันการเงิน

• Payment gateway

ข้อมูลที่ถูกส่ง จะส่งเป็นรายปี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (เริ่ม มีนาคม 2563 โดยใช้ข้อมูลของปี 2562)

หลักเกณฑ์การส่งข้อมูล

• เงินเข้า (ฝาก/รับโอนเงิน) 3,000 ครั้งขึ้นไป

• เงินเข้า 400 ครั้ง แลยอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป

– ทุกบัญชีของ 1 ธนาคาร (แยกข้อมูลตามธนาคาร)

– ไม่ใช่ทุกบัญชี ทุกธนาคารรวมกัน

– บัญชีที่เปิดเป็นชื่อร่วมกัน จะถูกนำมารวมด้วย

– เงินเข้ารวมถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล การโอนเงินระหว่างบัญชี

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

ยอดเงินทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่า เป็นรายได้ทั้งหมดของปีนั้น แล้วจะต้องนำไปคำนวนในการเสียภาษี กรมสรรพากร จะนำข้อมูลไปประมวลผลรวมกันกับภาษีเงินได้ ที่มีการยื่นเป็นปกติ ทางที่ดีควรแยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก บมจ.ธรรมนิติ

💬 สรรพากรเริ่มแล้วตรวจเงินเข้าบัญชีสรุป กฎหมายออกใหม่ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ การนำส่งข้อมูลบัญชีธนาคารให้สรรพากร (พ.ร.บ….

โพสต์โดย บมจ.ธรรมนิติ เมื่อ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019