ป.ป.ส.ย้ำสิทธิ์ขอปลูกกัญชาให้เฉพาะ”สัญชาติไทย” เผยร่วมม.เกษตรฯออกแบบโรงเรือนราคาถูกให้วิสาหกิจชุมชนเข้าถึง เร่งร่างกฎกระทรวงฯคู่ขนานแก้ กม.

 

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงความคืบหน้าในการนำกัญชาใช้ทางการแพทย์ว่า

ขณะนี้รอตัวร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ  กัญชายังเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ส่วนการผ่อนปรนเพื่อให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยได้

สำหรับประเด็นการนำเข้า ส่งออก  จำหน่ายครอบครอง อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการแพทย์เภสัชกรเป็นผู้ได้รับอนุญาต

แต่ในกรณีการขออนุญาตปลูกที่เป็นบุคคลจะต้องเป็นการรวมตัวกันเป็นลักษณะสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจสังคมที่จดทะเบียน

และต้องดำเนินการกับหน่วยงานของรัฐและที่สำคัญผู้ที่จะดำเนินการได้จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

หากดำเนินการในรูปแบบของสหกรณ์ ก็ต้องมีบุคคลที่ต้องมีสัญชาติไทยอย่างน้อย 2 ใน 3ส่วนการดูแลและจัดการหน่วยงานรัฐจะต้องจัดวางระบบก่อนอนุญาตให้บุคคลและวิสาหกิจชุมชนเข้าไปดำเนินการ

นายนิยม กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ปลูกในพื้นที่ใดได้บ้าง  แต่ถ้าการปลูกภายใต้การควบคุมดูก็จะมีปัญหาน้อย เพราะการปลูกในพื้นที่ปิดจะมีการควบคุมอากาศน้ำดิน ซึ่งมีผลต่อการให้สารTHC

เพราะสารตัวนี้จะมีผลต่อการนำไปใช้ทางการแพทย์หากค่าของสารTHC เปลี่ยนแปลงก็ใช้ไม่ได้ และอาจส่งให้ผู้ปลูกกัญชาขาดทุนทั้งนี้ยังไม่ได้มีการสรุปสายพันธ์ที่จะนำมาปลูก แต่ก็มีการศึกษาอยู่บ้าง

 

นอกจากนี้การใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งตัวโทษที่ยังพืชผิดกฎหมาย และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หากยึดโยงไปถึงขั้นใช้ในอุตสาหกรรมได้ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งค่อนข้างมีปัญหาซับซ้อน

ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะหากมีผลเสียกว่าผลดีประชาชนก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าโดยระหว่างนี้คณะทำงานฯกำลังร่างกฎกระทรวงคู่ขนานกับการแก้กฎหมายยาเสพติดคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้เร็วๆนี้

 

ที่มา posttoday

Loading...